In 2009 was er veel te doen over de vraag of het fileprobleem rond Antwerpen moest worden bestreden met een viaduct of een tunnel. In maart concludeerde het vermaarde onderzoeksbureau ARUP/SUM dat een tunnelalternatief beter was. Nadat voormalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen toch toestond dat een aanvraag voor een bouwvergunning van het viaduct werd ingediend, was dit gedicht de onmiddellijke reactie. In de maanden erna stonden de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), die een viaduct wilde, en de actiegroep Straten-Generaal, die het tunnelalternatief had uitgewerkt. tegenover elkaar. Tijdens het, door de actiegroep Ademloos afgedwongen referendum dat in oktober over de kwestie werd gehouden, stemde een meerderheid tegen het viaduct.
 
 
 
 
Hoe is ’t
 
 
Hier
 
 
Je bent er
 
 
Zo is poëzie misschien
 
 
Zonder
 
 
Bouwblok
 
 
Blijft bij ons
 
 
Trouwen
 
 
Ben ik
 
 
Schoon Volk
 
 
Voor JVL
 
 
Vader
 
 
Elfhonderd meter gedicht
 
 
Liedje voor de Kanaalzone
 
 
Na het ARUP-rapport
 
 
Aan een olifantje
 
 
MDDLPNT
 
 
De haven
 
 
Dag klein kindje hier in ’t stad
 
 
Mensen van Antwerpen
 
Na het ARUP-rapport
We zijn de Iedereen van wie
’t Stad is en verliezen veel
maar niet onze gezichten.
 
Niet de herinnering aan wat er
omterallernoodzakelijkst moest
zwichten toen men gericht en met
 
de tijd mee door het weefsel sneed.
Dat deden die van het verleden.
Nu, in hun toekomst, doet men weer
 
aan toekomst, langdurig onverwijld, en
maakt taal bochtige tracés om te beslechten.
De Iedereen heeft wat te zeggen.